Your Cart

Engelsk grammatik

SEK50.00

Språk Coach på Svenska

SEK294.00

DeVi Coaching

Engelsk bas grammatik (19 video filmer)

SEK294.00

Mastermind

SEK4,970.00

DeVi Coaching 1&1 Individual

DeVi Coaching 1&1

DigiSpråka på svenska

DigiSpråka på spanska

En smart business för dig som vill ha ett eget företag.

SEK1,999.00

DeVi Coaching

SEK2,995.00

DeVi Coaching för medlem

SEK995.00

About Me

En plattform för att möta och mötas. I en innovativ lösningsfokuserad, brobyggande forum. Du är VälKommen!


I en ny anda av Världsmedborgare, utan förutfattade meningar. Respekt och tillit till nya vägar, former och sätt. Värderingar i TEAM, Broder och systerskap och att vi alla är EN.


Under ett och samma tak. KULTUR, Entreprenörskap, Utveckling, Coaching, Arbetsförmedling, vi förutsätter endast ordet REKO.


Språkverkstad, Språk Coacher, Språkbyggande aktiviteter. Vi välkomnar medlemmar att följa oss, dela oss och framförallt komma med oss!

…vi samverkar med ideella organisationer:


Vi lyfter upp möjligheten att mötas i ett Retreat eller i en DeViCoaching, (tio timmars workshop). I en enkel form att komma ur vår paradigm och lära oss mer om det vi inte har en aning om att vi inte har en aning om. Kontakt är viktigt för att vi ska synliggöra varandra och de bra saker som fungerar i den nya moderna tiden. När vi kommer utanför vår komfortabla område är det lättare att se bortom våra personliga begränsningar

KulturEvent och Coaching är intressantare än någonsin. Att kombinera Event med inbjudna gäster både inom kultur, föreläsare och förebilder inom Hälsa, Modern Ekonomi och Kultur. Att alla ska ha en plats på ett Event är en förutsättning. Aktiviteter till de minsta, de små, de unga, äldre och de gamla.


Alla tycker om att ha KUL. KULTur KUL. Att träffas och upptäcka varandra och REKO vägar.

Väl Bemött!

www.marketplacekuloreko.se