Samuel Serwata

Publikacje: Książki: PIEŚŃ KOŃCA ŚWIATA - 2013 BILET DO PIEKŁA - 2015 XYZ - 2016 SYNTETYCZNE HISTORIE - 2017
http://Serwatyzm.blogspot.com