Refer a friend and get % off! They'll get % off too.

За Левски без Упойка

"Заровете едно българско желание, казват турските войници - пише Тодор Страшимиров, - и под най-здравата крепост, и то ще я взриви във въздуха."

 Левски беше и е голямото Желание на българите да живеят в свободна и независима своя държава. Той е единственият български политик, който не ги излъга за нищо.

 От 140 години у нас се задава все един въпрос:

 "Кой предаде Левски?”

 На пръв поглед изглежда, че Васил Левски е бил предаден и качен на турското бесило от организирана група политически и нравствени гномове, които не са виждали по-далече от собствената си паница с леща.

Но Левски не само е предаден: преди това той е изтласкан брутално от политическата сцена на вече изградената от него нова българска държава.

Ако искаме да отговорим вярно на въпроса „Кой предаде Левски?”, трябва да изясним кои са били неговите основни политически опоненти и каква е била тяхната мотивация.

Въпросът „КОЙ?” е формулиран коварно и задаван и досега от наследниците на същите ония някогашни политически лилипути, за да внушава чувство за национална малоценност у българите. Той е подвеждащ и заблуждаващ въпрос и цели да отклони вниманието в грешна посока.

 

Точно зададеният въпрос би следвало да бъде:

„ЗАЩО бе провалено делото на Васил Левски – Строителя на Първата Българска Република?”

Тази книга, драги ми читателю, е отворена: ти можеш, ако има какво да кажеш, да я дописваш, защото най-важното й предназначение е да ти помогне да разбереш истината за миналото, и да не повтаряш постоянно едни и същи грешки.За което не бива да рачиташ само на професионалните историци, трябва сами да го направим.

Или същото, но казано с Неговите думи:

„Цели сме изгорели от парене и пак не знаем да духаме.”

You will get the following files:

  • PDF (5MB)
  • EPUB (5MB)

$ 0.00

This item is free.

Download Now

Discount has been applied.

Added to cart
or
Add to Cart
Adding ...