Your Cart

Jesus er IKKE kristen

On Sale
NOK125.00
NOK125.00
Added to cart

Utgangspunktet for kristen tro bør være Jesus Kristus og det han sto for, samt det enkle evangeliet om "en ny pakt" som Jesus åpenbarte for Paulus etter sin død og oppstandelse - alt formidlet i skriftsamlingen Det nye testamentet. 

Hvorfor har da "kristendommen" i vår tid vokst seg til en egen størrelse med sine helt egne problemstillinger - problemstillinger Jesus/Paulus aldri var i nærheten av å berøre, verken direkte eller indirekte?

You will get a EPUB (1MB) file
No products found