Refer a friend and get % off! They'll get % off too.

KAJIAN HUBUNGAN IMAGINASI KREATIVITI DAN IDEA DALAM KOMUNIKASI PENULISAN KREATIF

“Bahasa itu alat mengeluarkan fikiran supaya dapat diketahui orang dengan mendengar atau
membacanya. Maka jika bahasa yang dipakai itu tidak menepati betul-betul seperti maksud yang di
dalam hati, tentulah orang tersalah faham atau tiada dapat oleh mereka tujuan yang
dikehendakkan itu.”
“Sebab itu bila mengarang wajiblah dihati-hatikan benar apa ertinya perkataan-perkataan
yang dipakai di dalamnya, atau bagaimana rangkaian perkataan yang boleh mengeluarkan
sebenar-benar maksud yang di dalam hati itu.”

You will get a PDF (236KB) file

MYR 16.55

MYR 16.55

Buy Now

Discount has been applied.

Added to cart
or
Add to Cart
Adding ...