הכנה למבחן המיון לתוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה של בר-אילן

by mehunan.com

'ספר הכנה לבחינת המיון של אוניברסיטת בר-אילן בתוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה. מתאים לתלמידים בכיתות ה' עד ז

הספר כולל הסברים מפורטים, חומר לימוד וידע נדרש, חזרה על מושגים שנלמדו בבית הספר, דרכי פתרון ודרכי ניחוש מושכל. לכל נושא מוקדשים מבחני דוגמה רבים עם פתרונות מלאים.

 

עברית 166 עמודים

You will get a PDF (5MB) file.

ILS 98.00

ILS 98.00

Buy Now

Discount has been applied.

Added to cart