Refer a friend and get % off! They'll get % off too.

Koncepti i Njehsimit Novator të Pronave të Paluajtshme: Ndërmjetësim i Thjeshtësuar i Pronave të Paluajtshme

Ky libër shpjegon një koncept revolucionar në portalin (app) e njehsimit për pronat e paluajtshme anembanë botës, me një përllogaritje të sasisë së shitjeve të mundshme (Bilion Dollar), i cili integrohet në brendësi të një softueri të agjencisë imobiliare duke përfshirë edhe një vlerësim të pronës (Shitje të mundshme Trilion Dollar).
Kjo do të thotë që pronat e paluajtshme tregtare ose private, të banuara nga vetë pronari ose të dhëna me qira, mund të negociohen në mënyrë efikase dhe të shpejtë. Kjo është e ardhmja e ndërmjetësimit novator dhe profesional për pronat e paluajtshme për të gjithë agjentët imobiliarë dhe pronarëve të pronave. Njehsimi i pronave funksionon pothuajse në të gjitha vendet, bile edhe ndërmjet tyre.

You will get a EPUB (2MB) file

€ 3.99

3.99

Buy Now

Discount has been applied.

Added to cart
or
Add to Cart
Adding ...