Refer a friend and get % off! They'll get % off too.

JA VRIJEDIM - Vodič za žene za uvećanje osjećaja sopstvene vrijednosti, samopoštovanja i samopouzdanja

'JA VRIJEDIM' je knjiga od 409 stranica, na temu osjećaja sopstvene vrijednosti (engl. self worth), koji je temelj za izgradnju samopoštovanja, samopouzdanja i ljubavi prema sebi. Tokom proteklih pet godina, radeći sa ženama kao life coach, došla sam od spoznaje da je pravi uzrok svakog “vidljivog” problema mojih klijenata, za koji bi mi se obraćale za pomoć (life coaching), bio nedovoljan osjećaj sopstvene vrijednosti.  Nedovoljan osjećaj sopstvene vrijednosti i nedostatak vjere u sebe (samopouzdanje) mogu biti jedan od najvećih sabotera uspjehu i ostvarenju profesionalnih i ličnih ciljeva.  Nedostatak samopouzdanja (vjere u sebe) može se jako negativno odraziti na profesionalni uspjeh. Kada vi ne vjerujete u sebe, zašto bi vam drugi ljudi vjerovali i unajmili vas?


Silično se dešava i u ljubavnim vezama. Kada bih razgovarala sa mojim klijenticama o tome kakav bi muškarac bio njihov idealan partner, često bismo otkrili njihovo negativno podsvjesno uvjerenje, bazirano na nedovoljnom osjećaju sopstvene vrijednosti:


“Ja ne bih imala takvom muškarcu šta da ponudim.”

“Takvog muškarca bi bilo teško ‘zadržati’ kraj sebe”.


Nedovoljan osjećaj sopstvene vrijednosti jako negativno utječe na naše samopoštovanje. Kako možemo osjećati poštovanje prema osobi koju ne cijenimo? Nedovoljan osjećaj sopstvene vrijednosti negativno utječe i na naše samopouzdanje, jer ne možemo vjerovati u sebe, ako sebe ne smatramo dovoljno vrijednima i dovoljno dobrima, da bismo nešto imali, postigli, ostvarili. 


Danas se mnogo govori o ljubavi prema sebi, no kako možemo voljeti sebe, ako sebe ne smatramo dovoljno vrijednima (sebe preziremo, osuđujemo, kažnjavamo, sabotiramo, kritikujemo, ne poštujemo i ne cijenimo dovoljno)?

Osobe koje imaju nedovoljan osjećaj sopstvene vrijednosti, nerijetko bivaju iskorištavane u vezama, ili završavaju u vezama sa partnerima i prijateljima koji ih ne vrjednuju dovoljno.

Osobe koje imaju nedovoljan osjećaj sopstvene vrijednosti mogu imati poteskoća da zarade i imaju dovoljno novaca. Novac je sredstvo za razmjenu vrijednosti, te, stoga, ne možemo imati dovoljno novaca, ako podsvjesno ne vjerujemo da “vrijedimo” dovoljno.

Nedovoljan osjećaj sopstvene vrijednosti može dovesti do perfekcionizma, radoholizma, impostor sindroma, samokažnjavanja, te profesionalne samosabotaže. Koliko god je važno imati dobru strategiju za ostvarivanje svojih ciljeva, naš mentalni sklop (mindset) i podsvjesna uvjerenja koja imamo sebi, igraju još veću ulogu u tome da li ćemo, ili nećemo ostvariti ciljeve koje smo si postavili.

Najmera ove knjige je da vam pomogne da ojačate osjećaj sopstvene vrijednosti i vjeru u sebe, tako da, bez ozbira šta željeli ostvariti, kreirati, ili manifestovati, vi duboko u sebi vjerujete da vi to možete, da vi imate mnogo da ponudite, da vi to zaslužujete i da ste toga vrijedni.

You will get a PDF (11MB) file

€ 10.00

10.00

Buy Now

Discount has been applied.

Added to cart