Refer a friend and get % off! They'll get % off too.

MULTI LEVEL MARKETING ( MLM )

Konsep inilah yang diamalkan di dalam sebahagian MLM bagi memberi bonus yang
tinggi kepada orang yang mencapai point tertinggi atau jualan tertinggi di dalam sesuatu
level.
Contohnya, andai kata di dalam level ketiga terdapat 3 orang menjual ubat gigi yang
harga jualannya ialah RM5. Daripada RM5 tersebut, syarikat mengambil sebanyak RM3
sebagai kos dan untung, manakala penjual MLM mendapat RM1 daripada setiap unit
yang berjaya dijual. Baki RM1 dipegang oleh syarikat untuk diberikan kepada orang
pertama di dalam level tersebut yang mencapai tahap jualan sebanyak 5 unit.
Jika penjual pertama berjaya menjual sebanyak 3 unit, penjual kedua sebanyak 2 unit
dan penjual ketiga sebanyak 5 unit, maka penjual ketiga akan memperolehi bonus
sebanyak RM10 kerana dia adalah orang pertama di dalam level tersebut mencapai jualan
5 unit. Hakikatnya, RM5 daripada RM10 bonus tersebut adalah hak penjual pertama
(RM3) dan hak penjual kedua (RM2) yang dipegang oleh syarikat yang akhirnya
diserahkan kepada penjual ketiga kerana berjaya mencapai jualan target.
Bonus dalam bentuk ini secara pastinya adalah perjudian yang diharamkan oleh
Islam kerana si penjual pertama dan si penjual kedua dinafikan haknya kerana kalah
justeru tidak mencapai jualan target. Sedangkan konsep keuntungan di dalam muamalat
Islam yang berpandukan surah Al-Baqarah ayat 286 ialah, 'setiap yang berusaha berhak
mendapat hasil yang diusahakan'.
Walau bagaimanapun, perjudian yang mencemari MLM........

You will get a PDF (159KB) file

MYR 9.00

MYR 9.00

Buy Now

Discount has been applied.

Added to cart
or
Add to Cart
Adding ...