Refer a friend and get % off! They'll get % off too.

แนวความคิดของารจับคู่อสังหาริมทรัพย์อันเป็นนวัตกรรม:การเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ทำได้ไม่ยากเลย

หนังสือเล่มนี้อธิบายถึงแนวความคิดอันเป็นการพลิกโฉมสำหรับพอร์ทัล(แอพ) การจับคู่อสังหาริมทรัพย์ที่มีขอบเขตทั่วโลกด้วยการคำนวณศักยภาพในการขายที่ค่อนข้างมาก (พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) ซึ่งได้ถูกบูรณาการเข้ากับซอฟต์แวร์ของตัวแทนอสังหาริมทรัพย์รวมถึงการประเมินอสังหาริมทรัพย์ (ศักยภาพในการขายล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ)
นี่หมายความว่าอสังหาริมทรัพย์ในเชิงที่พักอาศัยและเชิงพาณิชย์ ไม่ว่าจะถูกครอบครองโดยเจ้าของหรือปล่อยเช่า ก็สามารถดำเนินการผ่านนายหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและในแนวทางที่เป็นการประหยัดเวลา ซึ่งเป็นอนาคตของการเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นนวัตกรรมและมีความเป็นมืออาชีพสำหรับตัวแทนอสังหาริมทรัพย์และเจ้าของทรัพย์สินทุกราย การจับคู่อสังหาริมทรัพย์ใช้ได้ผลในเกือบจะทุกประเทศและแม้กระทั่งข้ามประเทศ

You will get a EPUB (1MB) file

€ 3.99

3.99

Buy Now

Discount has been applied.

Added to cart
or
Add to Cart
Adding ...