Refer a friend and get % off! They'll get % off too.

Nie jesteś sam

"tam jest mój Syn
idziemy razem nie jesteś sam"

Ten cytat to najważniejsze przesłanie z opublikowanych w tym e-booku wierszy. Poezja Maryjna, jak wielu pewnie by te wiersze nazwało, charakteryzuje się na pewno czcią do NMP. Ale w tych wierszach jest dużo więcej. Są bardzo osobiste relaje, intymne myśli, westchnienia i zaufanie do Niej. Zaufanie nie tylko jako do Matki i oredowniczki w naszych ziemskich sprawach. Tego tutaj prawie nie ma. Za to jest Matka jako podpora i przewodniczka w drodze do Syna. Czasami tylko słowem w wierszu wspomniana. On jest tu na pierwszym miejscu. Chrystus cierpiący za nas. A Ona trzyma za rękę w ciężkich chwilach i w drodze cierpienia, w naśladowaniu Chrystusa.
Być może pierwszy raz spotykasz się czytelniku z pojęciem Niewolnik Maryi. A może już coś słyszałeś i wyrobiłeś sobie opinię... Zagłęb się w te wiersze. Arkadiusz Niewolski - Niewolnik Maryi wg wskazań "Traktatu o Prawdziwym Nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny" św. Ludwika Grignion de Montfort, pokazuje Ci na czym polega prawdziwe oddanie się Maryi i do Kogo prowadzi. Zamieszczone tu wiersze - modlitwy to przykład jak się oddać Maryi dla Jej Syna, nie dla siebie...Agnieszka Szaroleta
redaktor niewolnikmaryi.com

You will get a EPUB (2MB) file

PLN 6.00

PLN 6.00

Buy Now

Discount has been applied.

Added to cart
or
Add to Cart
Adding ...