Refer a friend and get % off! They'll get % off too.

Naujoviška nekilnojamojo turto parinkimo idėja: lengvas būdas tarpininkauti nekilnojamojo turto srityje

Šioje knygoje aprašyta revoliucinė visame pasaulyje veiksiančios nekilnojamojo turto parinkimo portalo koncepcija (taikomoji programa) su apskaičiuotu reikšmingu apyvartos potencialu (kalbama apie milijardus eurų), kuri bus integruojama į nekilnojamojo turto tarpininkams skirtą programinę ir nekilnojamojo turto vertinimo įrangą (apyvartos potencialias – bilijonai eurų).
Naudojant šią koncepciją bus galima efektyviai ir taupant laiką per tarpininkus tvarkyti asmeninį arba nuomojamą gyvenamosios ir komercinės paskirties nekilnojamąjį turtą. Tai yra naujoviško ir profesionalaus nekilnojamojo turto tvarkymo per tarpininkus ateitis visiems nekilnojamojo turto tarpininkams ir nekilnojamojo turto interesantams. Nekilnojamojo turto parinkimo sistema veikia beveik visose šalyse ir netgi tarpvalstybiniu lygiu.

You will get a EPUB (2MB) file

€ 3.99

3.99

Buy Now

Discount has been applied.

Added to cart
or
Add to Cart
Adding ...