Refer a friend and get % off! They'll get % off too.

Broken Heart Survival Guide

Giới thiệu Hướng dẫn sinh tồn Broken Heart - Trở lại mạnh mẽ hơn và bắt đầu một cuộc sống mới. Bên trong Sách điện tử này, bạn sẽ khám phá các chủ đề về việc chấp nhận thực tế chia tay, bài học rút ra từ mối quan hệ này, ngừng đổ lỗi và quên đi quá khứ, tránh xa người yêu cũ, bắt đầu một cuốn nhật ký chia tay, tiếp thêm sức mạnh với bạn bè và gia đình, làm việc chăm chỉ và giữ cho mình bận rộn, chăm sóc bản thân và tiếp tục và bắt đầu một lối sống mới.

You will get a PDF (472KB) file

đô la Mỹ 4.00

đô la Mỹ 4.00

To be able to receive payments, please enter your payment details.

Discount has been applied.

Added to cart