Your Cart

Ang kasaysayan ng Islam sa Pilipinas

On Sale
$0.00
Free Download
Added to cartBabasahin para po sa lahat ng mga muslim na Pilipino na nandirito sa Pilipinas at sa ibang lugar.

Ito po ay kaalaman para sa ating lahat din na mga Pilipino, muslim man o kristyano kung paano ipinag lalaban ng mga ninuno nating mga muslim ang ating bansa laban sa mga mapang aping mga banyaga na gustong sakupin ang bansang Pilipinas.

Dito natin makikita kung gano kalakas ang paninindigan ng ating mga mahal na mga ninunong muslim kung paano nila ipinag tanggol ang bansang Pilipinas.

Kaya ito po ay mag bibigay leksyon para sa lahat ng mga Pilipino lalong lalo na sa mga nag mamaliit sa relihiyong Islam na sana mag bigay galang po tayo sa mga Muslim at sa lahat ng mga Pilipinong bayani na nakikipag laban noon para ipag tanggol ang ating bansa.

Respeto lang at pag kakaisa ang kailangan para umangat ang ating bansang Pilipinas.
You will get a ZIP (23MB) file

Seeds

$2.00