Refer a friend and get % off! They'll get % off too.

Sa mga Suso ng Liwanag

By U Eliserio
[Si] U Eliserio ang tugon sa mga taong naghahanap ng ... pinagsama-sama ang mystery, sex, ututan, at lechong manok with coke sa UPLB, sa isang nobela. - Vlad Gonzales

You will get a PDF (366KB) file

$ 2.00

$ 2.00

Buy Now

Discount has been applied.

Added to cart