Your Cart

Klubb LifeStyle for Family & Friends

For you who know you need a mentor, coach, friend, teacher for sometime but don´t want to pay a fortune.
You can enter in all ongoing coarses and will get info on "whats happening". You can also book a meeting a month for free.
För dig som behöver en mentor, coach, vän, lärare för en tid men du vill inte betala ett högt pris. Du vill känna dig för. Du kan med det här medlemskapet komma in i alla pågående kurser och mentor klasser och du vill även ha möjlighet att ta del av bloggar och medlemsforum där du kan se vad som händer. Du kan även boka in ett personligt möte varje månad som ingår i ditt abbonemang. 
Para ti que sabes que necesitas un mentor, entrenador, amigo, profesor por algún tiempo pero no quieres pagar una fortuna.
Puede ingresar todos los datos generales en curso y obtendrá información sobre "lo que está sucediendo". También puede reservar una reunión al mes de forma gratuita.
Select a membership level below to get started

Family&Friends;

SEK200
per month
For you who know you need a mentor, coach, friend, teacher for sometime but don´t want to pay a fortune.
You can enter in all ongoing coarses and will get info on "whats happening". You can also book a meeting a month for free.
För dig som behöver en mentor, coach, vän, lärare för en tid men du vill inte betala ett högt pris. Du vill känna dig för. Du kan med det här medlemskapet komma in i alla pågående kurser och mentor klasser och du vill även ha möjlighet att ta del av bloggar och medlemsforum där du kan se vad som händer. Du kan även boka in ett personligt möte varje månad som ingår i ditt abbonemang. 
Para ti que sabes que necesitas un mentor, entrenador, amigo, profesor por algún tiempo pero no quieres pagar una fortuna.
Puede ingresar todos los datos generales en curso y obtendrá información sobre "lo que está sucediendo". También puede reservar una reunión al mes de forma gratuita.

Book a privat session with Hannika Öberg once a week

SEK997
You need move forward in a specific topic on a regulary basis. You need my eyes on a topic at hand. You need my full attention. Book an hour every week for some time by using this pay method.
Du behöver regelbundet gå vidare i ett specifikt ämne. Du behöver mina ögon på ett ämne som är till hands. Du behöver min fulla uppmärksamhet. Boka en timme varje vecka under en tid med denna betalningsmetod.
Necesita avanzar en un tema específico de forma regular. Necesitas mis ojos sobre un tema en cuestión. Necesitas toda mi atención. Reserve una hora cada semana durante algún tiempo utilizando este método de pago.