Refer a friend and get % off! They'll get % off too.

Kaunseling Keluarga : Isu Dan Cabaran Wan Anor Bin Wan Sulaiman, Risalshah Latif Fakulti Psikologi dan Pendidikan, Universiti Malaysia Sabah

Artikel ini berkaitan dengan isu-isu keluarga yang begitu mencabar pada masa
kini. Tujuan kertas konsep ini ialah untuk memberi pendedahan tentang isu-isu
yang berlaku di dalam keluarga yang boleh meruntuh institusi keluarga. Isu-isu
yang dititikberatkan ialah tanggungjawab suami terhadap anak isteri, nafkah,
penceraian, masalah poligami, anak luar nikah, sumbang mahran, kecurangan,
dan berkaitan dengan keibubapaa. Memberi pendedahan juga bagaimana
pandangan teori tentang masalah yang wujud dalam sesebuah keluarga. Antara
teori yang akan dibincangkan ialah teori keluarga berstruktur yang diperkenalkan
oleh Salvador Minuchin. Di dalam kertas konsep ini diberikan penekanan kepada
kaunseling keluarga yang merupakan suatu pendekatan yang boleh digunakan
dalam proses untuk memulihkan institusi keluarga daripada kehancuran.
Berdasarkan kes kaunseling, bagaimana kaunseling keluarga dapat
menyelesaikan masalah yang timbul antara pasangan dan ahli keluarga. Apakah
teknik-teknik yang digunakan untuk mengatasi masalah dalam keluarga. Peranan
kaunselor dan pendekatan serta kemahiran yang perlu digunakan untuk
membantu ahli keluarga dalam usaha mencapai matlamat keluarga itu sendiri.
Ciri-ciri kaunselor yang efektif juga diterapkan dalam proses kaunseling keluarga
bagi memantapkan lagi usaha kaunselor untuk membina perhubungan dalam
kaunseling dan membina semua sesebuah keluarga dengan lebih tersusun dan
mencapai rukun damai dalam keluarga.
Kata Kunci : Kaunseling keluarga, kaunselor, cabaran

You will get a PDF (350KB) file

MYR 5.00

MYR 5.00

Buy Now

Discount has been applied.

Added to cart
or
Add to Cart
Adding ...