Refer a friend and get % off! They'll get % off too.

PANA-PANAHON: Tinipong mga Tula

Mahalaga at malaking bahagi ng tradisyon ng feministang panulaang Pilipino ang mga tula ni Aida F. Santos. Ibinubukas at pinaiilanlang ng kanyang mga tula ang mga himagsik, pakikibaka, pagpupunyagi, tagumpay, kabiguan, pangarap, at lahat ng mga danas ng mga naunang makatang babae upang malaman, maunawaan, at madama ng mga makata at manunulat ng kasalukuyang panahon. Ang antolohiyang ito ay isang paanyayang makidama tayong lahat sa danas at kasaysayan ng mga makatang feminista habang hinahawan nila ang daan upang maging mas maalwan ang landas na ating tinatahak/tatahakin. – Rowena P. Festin

PHP 390.00

PHP 390.00
Added to cart
Add to Cart
Adding ...

Discount has been applied.