Your Cart

Choose a pricing plan

Du kartus per savaitę

€45
per month for 4 months
  1. Kiek trunka kursai? - 4 mėnesius.
  2. Koks pamokų kiekis? - 32 susitikimai.
  3. Kaip dažnai vyksta pamokos? - Du kartus per savaitę.
  4. Kada prasideda kursai? - Konkreti savaitės diena ir laikas bus praneštas prieš prasidedant kursams.
  5. Ar numatytas nepravestų pamokų atidirbimas? - Taip. Kursų metu nepravestos pamokos yra atidirbamos pasibaigus kursams.

Vieną kartą per savaitę

€30
per month for 4 months
  1. Kiek trunka kursai? - 4 mėnesius.
  2. Koks pamokų kiekis? - 16 susitikimų.
  3. Kaip dažnai vyksta pamokos? - Vieną kartą per savaitę.
  4. Kada prasideda kursai? - Konkreti savaitės diena ir laikas bus praneštas prieš prasidedant kursams.
  5. Ar numatytas nepravestų pamokų atidirbimas? - Taip. Kursų metu nepravestos pamokos yra atidirbamos pasibaigus kursams.