Refer a friend and get % off! They'll get % off too.

Safety Toolbox Talks For Newbies: Edisi Bahasa

Toolbox Talk menyediakan satu kaedah yang mudah dan berkesan untuk berkomunikasi dan memperkukuh mesej keselamatan untuk seluruh tenaga kerja dan jika digunakan dengan betul ianya boleh meningkatkan pembangunan budaya kerja yang selamat.

109 muka surat e-books
dengan 52 topik bagi 52 minggu (setahun)
dengan panduan yang membantu
termasuk "Do and Don'ts"
termasuk "Safety Quotes"

You will get a PDF (6MB) file

$ 3.99

$ 3.99

Buy Now

Discount has been applied.

Added to cart
or
Add to Cart
Adding ...