Refer a friend and get % off! They'll get % off too.

Phần dư (sai số) không có phân phối chuẩn.

Tài liệu giải đáp: Khắc phục hiện tượng phần dư (sai số) không có phân phối chuẩn.

Trường hợp bạn không có thẻ Visa hoặc Paypal hoặc thắc mắc liên quan đến nội dung bài viết, vui lòng liên hệ: https://www.facebook.com/LuanvanthacsituAdenZ

You will get a PDF (224KB) file

$ 1.49

$ 1.49

Buy Now

Discount has been applied.

Added to cart
or
Add to Cart
Adding ...