Refer a friend and get % off! They'll get % off too.

MunaHacha Maive Nei?

Zimbabwe Music & Arts Award Book of the Year Shortlist & Writer of the Year 2011 

Ndapota hangu, musaende kurwizi.....

Nganonyorwa yekutanga muChiShona yerudzi rweSpeculative Fiction. Musodza anobinin’idza madingindira akasiyana- zvikurusisa kukosha kwekuchengetedza zviwanikwa zvemunyika- akava nganonyorwa iri mugwara rayo yoga. Zviri kunzi muna Hacha mune njuzu. Hapana achada kusvika pedyo nerwizi urwu. Saka, hapana angazive nezveshura rave kuitika kune zvisikwa zvemunharaunda. Hapana angaone ninji remhuka, miti netupuka zvirikukura zvisina muero, zvichishanduka zvichiva zvikara zvinotyisa….

From Zimbabwe's Master of Speculative Fiction, the first ever SF novel in the ChiShona language. The spectre of famine, and its potential to emerge as a geo-politically strategic weapon, illegal bio-engineering experiments by an international corporation colluding with corrupt local officials, villagers fearful of an ancient mythical creature, and two young girls' quest to find the truth themselves. These are some of the elements that make Masimba Musodza's first novel in his own language. Way ahead of its time when it was published five years ago, it now finds itself back in the stores as the world begins to pay more attention to speculative fiction from the margins.....

You will get a PDF (3MB) file

£ 3.25

£ 3.25

Buy Now

Discount has been applied.

Added to cart
or
Add to Cart
Adding ...