Refer a friend and get % off! They'll get % off too.

Ketua-ketua Penyelaras e-Pembelajaran IPTA Malaysia (MEIPTA)

.........Ibarat kepesatan pembangunan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) yang tiada
batasan, MEIPTA terus memainkan peranan penting dalam menyalurkan maklumat
tentang e-Pembelajaran kepada Kementerian Pengajian Tinggi (KPT). Penglibatan yang
aktif dan kerjasama yang baik semua ahli MEIPTA dari setiap IPTA membolehkan
sebuah buku e-Pembelajaran di IPTA Malaysia berjaya diterbitkan pada tahun 2010
dan ini merupakan kejayaan yang amat membanggakan. MEIPTA juga telah diberi
kepercayaan oleh KPT untuk menerajui penyelidikan bertajuk ‘Amalan, Keberkesanan
dan Cabaran Pelaksanaan e-Pembelajaran di IPT Malaysia’ mulai Mei 2010 hingga
Januari 2011. Projek ini yang diketuai oleh UKM dan dibantu oleh UM, USM dan UPM
telah mendapat peruntukan dana sebanyak RM 100 ribu daripada KPT.......

You will get a PDF (7MB) file

MYR 9.00

MYR 9.00

Buy Now

Discount has been applied.

Added to cart
or
Add to Cart
Adding ...