Refer a friend and get % off! They'll get % off too.

Travelling tips for Vietnamese

Đây là một bản tóm tắt cuộc sống 14 tháng ở Thụy Điển, du lịch qua 7 quốc gia Châu Âu và 1 nước Châu Á của mình. Đọc quyển sách nhỏ này, bạn sẽ biết được chi phí dự tính cho từng chuyến du lịch của mình. Cũng như hình dung được bước chân của chúng ta ở những vùng đất xa lạ nên vững bước đi như thế nào. 

 

You will get a PDF (13MB) file

$ 1.90

$ 1.90

To be able to receive payments, please enter your payment details.

Discount has been applied.

Added to cart