Your Cart

Jesus er IKKE kristen

On Sale
NOK99.00
NOK99.00
Added to cart
Hvorfor har så mye av det som kalles "kristent" i vår tid så lite med Jesus Kristus å gjøre? Hvorfor er det til tider en regelrett motsetning mellom det Jesus sto for og det Kirken formidler? 

I denne boka ønsker jeg at vi skal se for oss en helt annen form for menighet og trosutøvelse, som er mer i samsvar med det opprinnelige budskapet som presenteres i Det nye testamentet. 

Jeg deler også litt av min egen trosreise. Om hvordan jeg møtte Jesus, men endte opp så altfor "kristen" - i så stor grad at Jesus selv måtte ta meg i nakken.
You will get a PDF (1MB) file
No products found