Refer a friend and get % off! They'll get % off too.

Moja Andromeda

Kdesi tam ďaleko za horizontom poznania, v nekonečnom vesmíre existuje svet, aký si nedokážeme predstaviť ani v tých najväčších fantáziách. Svet, ktorý nepozná zlo ani nenávisť a s tým spojené problémy. Svet, aký my ľudstvo poznáme. Bytosti žijúce v tomto svete sledujú naše každodenné činnosti a občas sa rozhodnú nás navštíviť. Sú nám podobné a nedajú sa rozoznať od nás samotných. Tento príbeh ponúka pohľad a predstavu o tom, čo by sme spravili a ako by sme sa zachovali pri stretnutí s takouto bytosťou. Nerozhodnosť je našou vlastnosťou od narodenia. Ak by sme dostali na výber život, ktorý sa nikdy nekončí, každý z nás by sa rozhodol ináč. Záležalo by na tom, ktorá miska váh by bola ťažšia. V každom človeku je takáto pomyselná váha, ktorá sa prevažuje - na šťastie a nešťastie. Keď hlavný hrdina tohto príbehu vysloví meno Andromeda, bude to jeho posledné rozhodnutie, ktoré sa už nikdy nebude dať zmeniť. Vitajte na opačnej strane nám známeho vesmíru.

You will get a PDF (644KB) file

€ 1.99

1.99

Buy Now

Discount has been applied.

Added to cart
or
Add to Cart
Adding ...