Refer a friend and get % off! They'll get % off too.

Introducció al mercat immobiliari innovador: aconsegueixi una gestió immobiliària senzilla

Aquest llibre presenta un concepte revolucionari per a un portal de gestió immobiliària mundial (app, aplicació), presenta el càlcul de les vendes considerables potencials (en mils de milions d'euros) i el programari a integrar, destinat a agents immobiliaris, que facilita la taxació de les propietats (billons d'euros potencials).
Tot això proporciona una gestió ràpida i eficient de les propietats immobiliàries residencials i comercials tant per lloguer com per compra i venda. Es tracta del futur de la gestió del mercat immobiliari de forma innovadora i professional per a tots els agents immobiliaris i tots els interessats en el mercat. Aquesta gestió immobiliària podria funcionar pràcticament a tots els països, també en el cas de les transaccions entre països.

You will get a EPUB (2MB) file

€ 3.99

3.99

Buy Now

Discount has been applied.

Added to cart
or
Add to Cart
Adding ...