Your Cart

Spanska för Friends&Family;

On Sale
SEK200.00
SEK200.00
Added to cart
Spanska kurs för Friends & Family;
Kursen förlöper i 8 veckor på måndag och fredag kl 10 00-11 00
På onsdagar är du välkommen att ha konversation med en kursdeltagare som är spansktalande men som studerar samma material men på svenska. 
Vi använder Google Meet och Classroom. (Meet/fygxrsruuh)
All undervisning och konversation sker Online
Välkommen!
Ps; Kursen kostar 4900 kr för 16 tillfällen med tillgång till 8 konversationsmöjligheter. Här säljs kursen till Vänner, bekanta samt till medlemmar för ett mycket reducerat pris. 
Välkommen!
Begränsat antal platser.
You will get the following files:
  • JPG (231KB)
  • JPG (130KB)
No products found