Refer a friend and get % off! They'll get % off too.

KIẾM TIỀN VỚI UNICA TỪ A ĐẾN Z - Tạo thu nhập từ 5 đến 10 triệu mỗi tháng

6 BƯỚC ĐƠN GIẢN ĐỂ CÓ 5-10TR MỖI THÁNG........................................................................................ 2

BƯỚC 1: HIỂU LUẬT CHƠI TRÊN UNICA............................................................................................. 2

BƯỚC 2: CHỌN NGÁCH ĐÊ CHƠI, CHƠI ĐỂ THẮNG, THẮNG LÂU DÀI.................................................. 8

BƯỚC 3: SƯU TẦM MỒI CÂU / QUÀ TẶNG...................................................................................... 10

BƯỚC 4: TẠO CHUỔI CÁC EMAIL CHĂM SÓC THEO MỘT KỊCH BẢN................................................... 12

BƯỚC 5: XÂY DỰNG LANDING PAGE VÀ ĐẶT FORM ĐĂNG KÝ......................................................... 15

BƯỚC 6: THU HÚT KHÁCH HÀNG VÀO WEBSITE............................................................................... 18

CÁC THỦ THUẬT HACKING CỦA MỘT SỐ CAO THỦ................................................................................ 19

1.    Tạo site chia sẻ coupon............................................................................................................. 19

2.    Follow tất cả các Fanpage Unica................................................................................................. 19

3.    Thành lập các Group FB hướng dẫn kiếm tiền Unica................................................................... 19

4.    Sẵn sàng đầu tư để lọt Top Unica............................................................................................... 19

5.    Hình thành đội nhóm để chiến đấu............................................................................................ 20

6.    Tổ chức Offline Cafe thường xuyên........................................................................................... 20

LỜI CUỐI.............................................................................................................................................. 20

PHẢI BẮT ĐẦU MỘT HÀNH TRÌNH MỚI................................................................................................. 21

Bức phá Trở Thành "Cao thủ" Trong Ngành..................................................................................... 21

Chọn một lĩnh vực mà mình yêu thích nhất..................................................................................... 21

Xác định mục tiêu cần đạt trong thời gian cụ thể.............................................................................. 21

Hành động, hành động và hành động............................................................................................. 22

PHỤ LỤC.............................................................................................................................................. 23

Các hình thức Affiliate phổ biến...................................................................................................... 23

4 NGUYÊN TẮC ĐỂ CÓ ĐƯỢC KẾT QUẢ MỸ MÃN.............................................................................. 23

You will get a PDF (1MB) file

$ 0.00

This item is free.

Download Now

Discount has been applied.

Added to cart
or
Add to Cart
Adding ...