Your Cart

Imagi Mandala Coloring Book

On Sale
$3.15
$3.15
Added to cart

*This is a DIGITAL ITEM. You can print it or color on your device. NO PHYSICAL ITEM WILL BE SENT TO YOU**

**Dit is een DIGITAAL ITEM. Je kan het printen of gewoon kleuren op uw gsm/tablet/... . ER WORDT GEEN FYSIEK ITEM NAAR U VERZONDEN**ENGLISH: Imagi Mandala Coloring Book

This hand drawn coloring book is filled with 24 drawings of beautiful mandala's. They are for both adults and children.
The original pages are printed on A4 sized paper BUT YOU CAN ALSO PRINT IT ON Letter SIZE PAPER.
THIS COLORING BOOK IS A DIGITAL ITEM = NO PHYSICAL COLORING BOOK WILL BE SENT TO YOU. 


You can download and print it. **This coloring book is for PERSONAL USE ONLY and is not to be copied, sold, distributed, published, posted online, posted on social media, ... in any way or form!!!! You are NOT ALLOWED TO USE THESE PAGES TO MAKE A COLORING BOOK THAT YOU ARE GOING TO SELL.  These are my original drawings and you do not have permission to claim them as your own. -----

NEDERLANDS: Imagi Mandala Coloring Book

 Dit handgetekende kleurboek is gevuld met 24 tekeningen van mooie mandala's. Ze zijn gemakkelijk te kleuren en voor zowel volwassenen als kinderen. 
De originele pagina's worden afgedrukt op A4 formaat papier, MAAR U KUNT HET OOK AFDRUKKEN OP PAPIER VAN Letter-FORMAAT.


 DIT KLEURBOEK IS EEN DIGITAAL ITEM = ER WORDT GEEN FYSIEK KLEURBOEK NAAR JE TOEGESTUURD. 


U kunt het downloaden en afdrukken. **Dit kleurboek is ENKEL voor PERSOONLIJK GEBRUIK en mag NIET worden gekopieerd, verkocht, verspreid, gepubliceerd, online geplaatst, geplaatst op sociale media, ... in gelijk welke manier of vorm !!!! HET IS NIET TOEGESTAAN OM DEZE PAGINA'S TE GEBRUIKEN OM EEN KLEURBOEK TE MAKEN DAT JE GAAT VERKOPEN.  Dit zijn mijn originele tekeningen en je hebt geen toestemming om ze als je eigen tekeningen te claimen. 

You will get a PDF (37MB) file
No products found