Refer a friend and get % off! They'll get % off too.

Ý tưởng về sự kết nối bất động sản mang tính đổi mới: Công việc đơn giản của trung tâm môi giới bất động sản

Quyển sách này giải thích một khái niệm mang tính cách mạng dành cho cổng kết nối bất động sản toàn cầu (app-ứng dụng) với sự tính toán tiềm năng doanh thu có thể xem xét được (hàng tỷ Euro), cổng này được tích hợp vào phần mềm môi giới bất động sản bao gồm sự định giá bất động sản (tiềm năng doanh thu nghìn tỷ Euro).
Điều này có nghĩa là bất động sản nhà ở và bất động sản thương mại, được sử dụng hoặc thuê, có thể được trao đổi theo một cách hiệu quả và tiết kiệm thời gian. Đó là tương lai của môi giới bất động sản mang tính đổi mới và chuyên nghiệp dành cho tất cả các nhà môi giới bất động sản và chủ sở hữu bất động sản. Kết nối bất động sản hoạt động ở hầu hết các nước và ngay cả xuyên quốc gia.

You will get a EPUB (2MB) file

€ 3.99

3.99

Buy Now

Discount has been applied.

Added to cart
or
Add to Cart
Adding ...