Your Cart

Okkult kirke?

On Sale
NOK149.00
NOK149.00
Added to cart
I denne boka skal vi se på hvordan okkult overtro snek seg inn i menigheten, slik at vi fikk "sakramentale embetskirker" - noe som har ført til den ekstreme forskjellen mellom den menigheten vi leser om i Det nye testamentet og det folk flest forbinder med "kristendom" i moderne tid.

Vi skal se på hvordan enkle symbolhandlinger ble pervertert og omgjort til morbide, prestelige ritualer - alt basert på en magisk tankegang som lett kunne utnyttes av maktmennesker. 

Vi skal se at det gjennom hele kirkehistorien har gått to linjer, og at såkalte "kjettere" ofte har vært nærmere det opprinnelige evangeliet enn de som kjøpte seg kirkelige embeter og kuppet selve begrepet "Kirke". 

Vi skal også se nærmere på gnostikerne, og ikke minst ta en kikk på moderne "gnostikere" - overåndelige mennesker som ikke helt klarer å sette pris på det Gud har gitt oss i det naturlige. 

Og mye annet!

Det er mitt håp at boka skal skape debatt og ettertanke hos deg som leser - enten du nå er lavkirkelig eller høykirkelig eller ingen av delene.
You will get a PDF (2MB) file
No products found