Your Cart

Incontri di preghiera e guarigione "Gesu ti ama!" (10/2019)

€3.00+

Radio Marija Emisija br. II

€3.00+

Radio Marija Emisija br. I

€3.00+

Najljepše pjesme s duhovnih obnova

€3.00+

Molitveni susret, Šurkovac (10.08.2014.)

€3.00+

Isus dobri pastir (25.04.2015.)

€3.00+

Vrati se Isusu (17.09.2017.)

€3.00+

Snaga krvi Kristove (25.02.2018.)

€3.00+

Vjeruj srcem! (02.12.2018.)

€3.00+

Sila Duha Svetoga (16.09.2019.)

€3.00+

Isus oslobađa i ozdravlja (30.09.2018.)

€3.00+

Snaga Duha Svetoga (07.10.2018.)

€3.00+

Isus je Gospodin (14.10.2018.)

€3.00+

Isus spašava i ozdravlja (31.3.2019.)

€3.00+

Obrati se i povjeruj! (07.04.2019.)

€3.00+

About Me

Dr. sc. fra Ivo Pavić, OFM, rođen je 1965. u Hrvatskoj Tišini kraj Bosanskog Šamca gdje je pohađao srednju školu. U dvadeset i četvrtoj godini života čuo je Gospodinov glas: „Bit ćeš moj svećenik.“ Odmah se odazvao i javio u franjevačku provinciju Bosnu Srebrenu iako je već radio u tvornici i nije razmišljao o duhovnom zvanju. Stupio je u postulaturu u Visokom 1988. te u novicijat u Sarajevu 1989. Nakon završetka prve godine studija bio je za vrijeme rata tri godine u izbjeglištvu u Samoboru i Austriji gdje je 1995. položio vječne redovničke zavjete. Kardinal Vinko Puljić zaredio ga je za đakona 1996. i za svećenika 1997. god. u Sarajevu. Diplomirao je na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu 2000. godine. Bio je župni vikar u Rumbocima, Uskoplju, Tuzli i Tolisi.

Službu nove evangelizacije počeo je 2000. godine. Držao je duhovne obnove u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Makedoniji, Sloveniji, Srbiji i ostalim europskim župama i našim hrvatskim katoličkim misijama te u gradovima Njemačke, Nizozemske, Belgije, Švicarske, Švedske, Francuske, Austrije, Italije, Kanade, Australije, Južne Koreje i Sjedinjenih američkih država.

Na Institutu za duhovnost Papinskog sveučilišta Gregoriana u Rimu magistrirao je 2007. g. na temu „Ozdravljenje po molitvi“ i doktorirao 2011. god. s temom „Krštenje u Duhu Svetom u Crkvi s posebnim osvrtom na kontekst u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.“

Od 2009. župnik je župe Presvetog Srca Isusova u Šurkovcu, BiH, gdje je na mjestu ruševine crkve, koju su srpske vojne postrojbe minirale 1993., za dvije godine sagradio novu crkvu kroz koju je prošlo u desetak godina oko milijun ljudi.

https://www.zupa-surkovac.com