Meditative Arts

Editura Meditative Arts se adresează tuturor celor care acceptă că poți evolua spiritual practicând toate cele șapte arte și cultivând frumosul și mi-am propuse două direcții principale în alcătuirea planului editorial. O direcție este reprezentată de lucrări de ficțiune care explorează momente deosebite în evoluția noastră ca oameni, care caută adevărul. O altă direcție este reprezentată de lucrări de non-ficțiune din categoria celor care, vorbind despre calea evoluției spirituale, încearcă să-ți arate drumul, nu să ți-l ascundă.
http://www.sfat.info.ro