Šefkija Duvnjaković

Rođen u Zagorju (opština Lukavac, BiH), 21.05.1956. godine. Nakon završene gimnazije, upisao i završio Fakultet Organizacionih Nauka (FON) u Beogradu, te time stekao zvanje Diplomiranog inženjera Organizacionih nauka (kasnije preimenovano u dipl.ing.informatike). Zaposlen u JP "Spreča" d.d. Tuzla na poslovima Inženjera informacionih sistema.
http://www.vrsaninmedia.com