Your Cart
Det fattas böcker i den interna butiken
Det är Parasitfri, och Mögelförgiftad som e-böcker, och de finns även som häftade hos t.ex. Bokus.Provläs Parasitfri hos Bokus här.Utmattad som e-bok finns här och även den finns som häftad, och ljudboken säljs här.Sömnlös finns som e-bok och även de...
Read More
Läkare om oss
Numera har vi egna läkare knutna till oss. --                  
Read More
Inga friskförklarade?
Läkare har bekräftat
Jag har fått det bekräftat idag av läkare i Indien att jag tänker rätt Sverige har inga rapporterade återställda för de slussas nu in i psykiatrin, och den kan inte bota inflammationer i hjärnan.Jag släpper rätt bok som mjukbok inom två v...
Read More
Det här förklarar varför folk får hjärndimma efter Covid
Om det är svartmögel så biter Utmattningsskolans program.Det förklar varför Asiens folk återhämtar sig men Sverige inte har/ kan rapportera in friska, då man inte kan bota hjärndimma i Sverige pga fixeringen vid att den är psykisk, soc...
Read More