Refer a friend and get % off! They'll get % off too.

Ang Aklat Ng Buhay

Ang mga taong sumasaDios ay hindi pagkakaitan ng Dios ng mahabang buhay. Sa aklat na ito nakasaad ang mga panalangin at mga pamamaraan ukol sa pagpapahaba ng buhay ng isang tao. Kahanga-hanga ang mga nakasaad sa aklat na ito sapagkat ito'y hindi pangkaraniwang karunongan. Mapalad ang bumabasa at tumatalima sa lahat na nakasaad sa aklat na ito sapagkat magtamo siya ng karagdagang buhay dito sa mundo.

You will get a PDF (2MB) file

PHP 500.00

PHP 500.00

Buy Now

Discount has been applied.

Added to cart
or
Add to Cart
Adding ...