Your Cart

ETTEVÕTJAKS Praktilised nõuanded nullist alustavale ettevõtjale, 42 lk, pdf.

On Sale
€4.00
€4.00
Added to cart

ESIMESES PEATÜKIS

Milleks hakata ettevõtjaks

Äriühingute liigid ja osaluse kujundamine

Osaühingu asutamine


TEISES PEATÜKIS

Aja planeerimine ja dilemmad

Reklaam ja turundus

Abivahendid


KOLMANDAS PEATÜKIS

Hinnastamine ja müük

Ostud ja garantiid

Seadused


NELJANDAS PEATÜKIS

Sotsiaalsed garantiid

Rasked kõnelused

Konfliktide lahendamineYou will get a PDF (1MB) file