Your Cart

Regnet som aldri kommer

On Sale
NOK25.00
NOK25.00
Added to cart
En oppbyggelsesbok for Jesus-troende, og da i hovedsak innenfor det karismatiske segmentet av kristenheten.

En bok som stiller flere viktige spørsmål. Som f.eks.: 

Er hele vår vekkelsesmentalitet et hinder for at flere kan komme til tro? Er våre bønner om “regn” bare en unnskyldning for ikke å lytte til Den hellige ånd som allerede bor i oss?
You will get a PDF (835KB) file
No products found