Your Cart

Ang Aklat Ng Buhay

On Sale
PHP700.00
PHP700.00
Added to cart
Ang mga taong sumasaDios ay hindi pagkakaitan ng Dios ng mahabang buhay. Sa aklat na ito nakasaad ang mga panalangin at mga pamamaraan ukol sa pagpapahaba ng buhay ng isang tao. Kahanga-hanga ang mga nakasaad sa aklat na ito sapagkat ito'y hindi pangkaraniwang karunongan. Mapalad ang bumabasa at tumatalima sa lahat na nakasaad sa aklat na ito sapagkat magtamo siya ng karagdagang buhay dito sa mundo.
No products found