Your Cart

פשוט יותר - כלום לא השתנה, הכל אחרת

On Sale
€0.00
Free Download
Added to cart
הספרון הזה הוא אסופה של חוויות והרהורים מתקופה בה התחלתי להבין יותר לעומק איך נוצרת חווית המציאות שלי והתחלתי לחוות את אותם חיים - נסיבות, אנשים, מזג אוויר ואת עצמי - אחרת. התחלתי לראות שלמה שעובר בראש שלי יש אולי קשר לעובדות שבמציאות, אבל לא זו המציאות המוחלטת - המציאות היא כאן ועכשיו - ולא בזכרונות העבר, דמיונות העתיד או מציאות מקבילה שאני כותבת בראש. יכולתי לראות שכל מה שידעתי על עצמי זה סוג של המצאה, ובעצם יצירתיות מוחלטת. 
,התחלתי לפקפק במה שאני חושבת ומאמינה וכך נוצר פתח למשהו אחר, להרחבה של איזור הנוחות, לשחרור כעס, אשמה ותסכול מהר יותר, יכולתי לשים לב שאני מלאת חוסן וגמישות יותר משחשבתי ושהחוויה שלי יכולה להשתנות ברגע אחד לפעמים. שלא משנה עד כמה אני מרגישה נורא לפעמים, אני תמיד בסדר. אני לא צריכה לתקן את עצמי ואני לא צריכה לתקן את הרגשות שלי וגם לא את אלו של הסובבים אותי. אני בטוחה גם כשאני מרגישה לא בטוחה. ירד מהחיים דוק הסבל והלחץ שנראה שכמעט תמיד היה שם, ונהיו הרבה יותר חופש, חירות ונינוחות. החיים פשוטים יותר והם נהיים יותר ויותר פשוטים. דרך שיתוף החוויות שלי אני מזמינה אותך לפתוח פתח לשינוי גם בשבילך.
You will get a PDF (775KB) file
No products found