Your Cart

Andarina Font Family 2021

On Sale
€24.00
€24.00
Added to cart

Andarina és una tipografia d'escriptura manual, informal, consta de 4 gruixos per estil i en té tres: normal, condensat i expandit. També inclou cursives i té cobertura per un munt de llengües.
La tipografia Andarina consta d'un total de 24 fonts. Va ser dissenyada el 2018, es va revisar el 2020 i el 2021 ha estat actualitzada i ampliada. Afegit el pes Black, afegides cursives i afegits els estils condensat i expandit.

Andarina is a handmade calligraphy font with 4 weights per style, it have 3 styles: normal, condensed and expanded. Italics included for each font. It can be used for many lenguages, as the design includes lots of diacritics. Andarina have 24 font files. Designed in 2018, updated and redesigned in 2020, and now in 2021 the font has been updated again and enlarged. Added Black weight, Italics, condensed and expanded version.

 

You will get a ZIP (921KB) file

Customer Reviews

There are no reviews yet.
No products found