Refer a friend and get % off! They'll get % off too.

Aklat Ng Consagracion

Dito sa aklat na ito mailalahad ang mga secretong pamamaraan kung paano ang isang gamit espirituwal, agimat o anting-anting ay mapapaandar, magkaroon ng bisa at kapangyarihan. Narito ang mga pamamaraan kung paano gawin ang mga rituwal ng pagbabasbas, pagbuhay at pagkonsagra. At kung papaano ang paraan ng pag aalaga ng mga gamit espirituwal upang hindi mawalan ng bisa.

PHP 700.00

PHP 700.00
Added to cart
Add to Cart
Adding ...

Discount has been applied.