Refer a friend and get % off! They'll get % off too.

El Navi David

Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga karunongang lihim na pawang nauukol sa panggagayuma, pagpapalubag ng kalooban, panghalina sa negosyo, pangkonsensya at panawagan. Mahalaga na ang mga gintong karunongan sa aklat na ito ay gamitin lamang sa kabutihan upang hindi tayo lalabag sa kautosan ng nasa Itaas. Mag-aral at matuto.

You will get a PDF (2MB) file

PHP 500.00

PHP 500.00

Buy Now

Discount has been applied.

Added to cart
or
Add to Cart
Adding ...