Refer a friend and get % off! They'll get % off too.

Libro Secreto Ng Siete Arcangeles

Matutunghayan sa aklat na ito ang mga karunongang lihim na ipinagkaloob ng Amang Maylikha sa 7 Arcangeles na inatasan niya upang pangunahan ang pakikipagdigmaan laban kay Lucifer at mga rebeldeng anghel sa kalangitan. Sa aklat na ito matutunghayan kung paano tinalo, hinuli at itinaboy ng mga anghel ng Diyos ang mga rebeldeng anghel mula sa kalangitan hanggang sa lugar kung saan sila inihulog. Mapalad ang makakaalam ng mga karunongang ito sapagkat makamtan nila ang karunongang gaya ng mga anghel ng Diyos. Magagawa nila ang mga bagay na kamangha-mangha kagaya na lamang sa pagpapalayas ng mga demonyo mula sa mga taong sinasapian nila, pagpaparusa ng mga demonyo. Magagawa din nila ang mga paghihimala gaya ng panggagamot pisikal man na karamdaman o espirituwal. Ang mga taong tumatawag at humihingi ng tulong ng mga anghel ay hindi nila pagkakaitan.

PHP 700.00

PHP 700.00
Added to cart
Add to Cart
Adding ...

Discount has been applied.