Your Cart

e-knjiga UPRAVLJANJE PODACIMA

On Sale
€5.99
€5.99
Added to cart
UPRAVLJANJE PODACIMA
3. izdanje (v3.1 / 2023-03-10)
© Mladen Varga 
ISBN 978-953-59132-1-4


Knjiga UPRAVLJANJE PODACIMA opisuje organizaciju podataka u računalno podržanom informacijskom sustavu, načine korištenja podacima te načine obrade podataka pri obavljanju izvršnih, upravljačkih i drugih poslova. Razmatra metode i tehnike pohranjivanja i pretraživanja podataka u bazama i skladištima podataka, bazama dokumenata ili na webu. Opisuje kako cjelovito upravljati podacima organizacije vodeći brigu o njihovoj dostupnosti, integritetu, sigurnosti, privatnosti, vlasništvu, kvaliteti...

Knjiga je namijenjena studentima sveučilišnih studija poslovnih usmjerenja kao udžbenik za predmete koji se bave bazama ili skladištima podataka, organizacijom podataka ili njihovim upravljanjem. Može poslužiti širem krugu čitatelja za cjelovito upoznavanje s problematikom organizacije podataka i njihova upravljanja.

Knjizi je odobren naziv Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu / Manualia universitatis studiorum Zagrabiensis, odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu od 20. travnja 2012.

Aplikacije preporučene za korištenje responzivnog formata (ePub3): Lithium, Aldiko Next, Google Play Books za Android te iBooks za iOS.
You will get a EPUB (9MB) file

Customer Reviews

There are no reviews yet.
No products found