Your Cart

ALUN HODDINOTT: Dwy Gan o Forgannwg

On Sale
£2.50
£2.50
Added to cart
Preview

Alun Hoddinott - Dwy Gan o Forgannwg

Two Songs of Glamorgan

Baritone & Piano

Text in Welsh

You will get a PDF (283KB) file

Morfydd Llwyn Owen: Four Flower Songs / / Twysged o Flodau: Pedair Can

£4.95

Arwel Hughes: Un Noson Hir (Carol) [in F]

£1.95

Grace Williams: Ow, Ow, Tlysau

£1.95

Arwel Hughes: Pa le mae 'nghariad i?

£1.95

Morfydd Llwyn Owen: Suo Gan

£1.95

Morfydd Llwyn Owen: The Land of Hush-a-bye

£1.95

David Wynne: The Sleeping Sea

£1.95

ALUN HODDINOTT: Caneuon Indeg

£1.95

Grace Williams: Slumber Song

£6.95

Grace Williams: To Death

£3.95