Refer a friend and get % off! They'll get % off too.

MYTOLOGI: ANUNNAKI Del 2. Berättelsen om de sexhundra Igigi 

Första gången namnet Anunnaki figurerar för att indikera ett kollektivt namn på de mesopotamiska gudarna finner man i sumeriska religiösa skrifter som går tillbaka till perioden Ur III (cirka 2000 f.Kr.). Särskild betydelse har kilskriftstavlan NBC 11108 från... 

You will get a PDF (6MB) file

SEK 15.00

SEK 15.00

Buy Now

Discount has been applied.

Added to cart
or
Add to Cart
Adding ...