Refer a friend and get % off! They'll get % off too.

ARKEOLOGI: SUDAN Nubiens pyramider, ritualerna med människooffer

Vid samma tidpunkt då den egyptiska kulturen började utvecklas i Nildalen, blomstrade redan en civilisation på andra sidan av floden, i Nu-bien (nuvarande Sudan), nämligen kungariket Kush. Olik på så många sätt uppnådde denna en social, konstnärlig och politisk nivå som... 

You will get a PDF (5MB) file

SEK 10.00

SEK 10.00

Buy Now

Discount has been applied.

Added to cart
or
Add to Cart
Adding ...