Your Cart

ARKEOLOGI: SUDAN Nubiens pyramider, ritualerna med människooffer

On Sale
SEK10.00
SEK10.00
Added to cart
Vid samma tidpunkt då den egyptiska kulturen började utvecklas i Nildalen, blomstrade redan en civilisation på andra sidan av floden, i Nu-bien (nuvarande Sudan), nämligen kungariket Kush. Olik på så många sätt uppnådde denna en social, konstnärlig och politisk nivå som... 
You will get a PDF (5MB) file
No products found