Refer a friend and get % off! They'll get % off too.

Potente Contra Malum

Sa aklat na ito matutunghayan ang mga pamamaraan sa panggagamot sa mga taong sinasapian ng masasamang espiritu, mga taong biktima ng pangkukulam, biktima ng barang, naeengkanto at ginagambala ng mga masasamang elemento. Dito rin matutunghayan ang mga pamamaraan at dapat gawein upang maprotektahan tayo mula sa atake espirituwal ng mga masasamang loob at kung paano natin makokontra ang mga masasamang mahika.

PHP 700.00

PHP 700.00
Added to cart
Add to Cart
Adding ...

Discount has been applied.